FUNDACJA

Cele Fundacji

Fundacja jest ustanowiona dla wszelkiej pomocy dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jednostek samorządowych w ramach Internetowego Klastra Pomocy ECOGITOHELP, realizacji celów społecznie i gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona środowiska i ekologia, ochrona zdrowia, opieka socjalna i pomoc społeczna, rozwój gospodarki i nauki, poradnictwo prawne i obywatelskie, oświata i wychowanie, sport, turystyka.

 

 

Cel ten realizujemy poprzez wspomaganie placówek szpitalnych w zakresie podniesienia jakości świadczonych usług oraz utworzenie Ośrodka Mediacji.

 

 

FUNDACJA INTERNETOWY KLASTER POMOCY ECOGITOHELP to organizacja pozarządowa, funkcjonująca na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach (tekst jednolity: dz.u. nr 46 z 1991r. poz. 203) oraz statutu, zgodnie z celem, w jakim została ustanowiona.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZROBIĆ DAROWIZNĘ ?

Na rzecz Fundacji można dokonać darowizny przekazując przelewem pieniądze na numer rachunku bankowego Fundacji:
Fundacja Internetowy Klaster Pomocy ECOGITOHELP
ul. Bernardyńska 1,41-902 Bytom
Numer rachunku bankowego: 83 1750 0012 0000 0000 3332 092.

 

Darowizny można również dokonać w formie rzeczowej.
Darowizny rzeczowe powinny być potwierdzone umową.
Dla celów określenia wartości darowizny przyjąć należy wartość rynkową z dnia jej dokonania.

W umowie darowizny powinno być zawarte również oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.